Erik Revenboer
- Mediator -

 

 
 
Erik Revenboer
Master Iniawei 4
9219VR De Tike
06  20 11 75 25
 
 
 
 • Home
 • Wat is Mediation
 • Werkwijze Mediation
 • Achtergrond Mediation
 • Erik Revenboer
 • Wetenswaardigheden
     Burenruzie
     Ruzie op het werk
     Kinderen en scheiding
     Mediation en overheid
     Scheidingsproces
     Scheidingsbemiddeling
     Werkstress
 • Contactformulier
 • Bezoekadres
 •  


  Mediator Erik Revenboer


  Hoera een nieuwe naam en een nieuwe website


  na vele jaren te hebben gemedieert ga ik nu met Emmie Pool verder als
  Ene Mediation & personal assistance
  u vindt onze nieuwe website hier

  "Met gebalde vuisten schud je geen handen"  Mahatma Ghandi

  U kent het vast wel; problemen, meningsverschillen, ruzies en conflicten.
  Er gaat geen dag voorbij of u wordt er (in)direct mee geconfronteerd.
  Mediation kan daarbij een belangrijke rol spelen


  Mediation

  Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige - de mediator - de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor hen optimale resultaten te komen.
   

  Scheidingsbemiddeling

  De mediator voorziet in een begeleiding van de partners zowel op zakelijk/juridisch terrein, als op relationeel gebied: het op gang brengen van de verwerking en het vestigen van een nieuw communicatiemodel. De mediator begeleidt als neutrale, doch wel betrokken, derde het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten en verschaft informatie om de echtgenoten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Partijen staan niet tegenover, doch naast elkaar.


  Arbeidsconflicten

  Conflicten tussen werkgever en werknemer, tussen collega's, of tussen een leidinggevende en zijn ondergeschikte(n). Binnen organisaties komen ook teamconflicten regelmatig voor. 

   

   

   

            

  Links   Erik Revenboer update 23-12-2013